Aktuelt

Oppdatering
Siden er oppdatert med prisliste. Det er også lagt ut leiekontrakt, og noen bilder under "Presentasjon av klubbhuset".
 
Nyheter

Nye leiepriser fra 1.4.2016 !

Prislisten er oppdatert.

 
Ny hjemmeside

Dette er hjemmesiden til Presteheia klubbhus, her er det mulig å se om det er ledig å leie lokalene på klubbhuset.

 
Presentasjon av Presteheia klubbhus

Presteheia klubbhus

Hovedsalen sett fra vrimleområdet.

 

Hovedsalen med skilleveggen åpen.

 Hovedsalen med skilleveggen lukket.